{ margin-top:0px; position: relative; top: -50px; }

Diğer Sabahlar Gibi

Yazar ali ikizkaya 19.06.2009 Circa

Musluğu açtı. Bir müddet sıcak suyun gelmesini bekledi eliyle kontrol ederek. Sıcak huyu hissedince uzanıp traş fırçasını suyun altına yerleştirdi. Fırçanın suyun altında yumuşamasını beklerken aynaya eğildi. Eliyle sakalının beyazlamış kısımlarına dokunup tebessüm etti kendine. "Yıllar tabii" dedi aksine. Tebessümü biterken aksinin göz bebeklerine takıldı gözleri. Bir müddet dört göz bebeği birbirine baktı dik dik. "Göz bebekleri niçin siyah ?" diye sorarken kendine, her şey sustu. Karardı her yer. Göz bebekleri, aksinin göz bebeklerinden geçip aynanın sırrında durdu. Boyut kavramının olmadığı bir yerdeydi. Yönünü tayin etmek istese de düştü. Sadece "Neden ?" diye seslenebildi. Yankılanmadı sesi o boyutsuzlukta.....
Fırçanın lavaboda devrilişiyle geri geldi. Gözleri lavabonun iç çeperlerindeki su tanelerine takıldı. Göz kapakları kapanıp açıldı. İki damla göz yaşı karıştı lavabodaki su tanelerinin arasına. Başka tanelerle birleşip tek, yegane oldular. Ellerini lavabonun kenarına dayadığında hüngür hüngür ağlıyordu. Ve bir yandan "Sevgi", "Yaradılışımın Sebebi Sevgi" diyordu. Göz yaşlarını silerken "Öyleyse" dedi.
Ve Öyle İse;O
Kendini
görmek, istedi
her yönde her yönden ...
Görmek için ayna, aynalar gerek dedi
Sırrının üstüne döşedi cam gibi parlayan yıldızları, gezegenleri
Gördü kendini her birinde
her yönde ...
Bir aynayı aldı eline
Döşedi, boyadı, süsledi dilediği gibi
Var olan hikmetinden aksettirdikleriyle
Şekil verdi bir aksine iki kol iki bacak
Yetmedi ik
i göz iki kulak
Sevdi bu aksini
Giriverdi içine saklandı sır oldu

Görüntü canlandı ben demeye başladı
Merak etti ben, beni
O istedi, ben görsün kendini
Ben aradı O nu
Yerde, Gökte, Ayda, Güneşte, Şimşekte
Korktu göremedi, sevindi göremedi
Ben olarak
kaldı gitti aynanın derinliğinde
Ne zaman ki gördü gören gözü içinde
O gözle gördü kendini, evreni
Görünen gören oldu,
Görenin görünen olduğu gibi ...
her yönde, her yönden ...

Aynanın sır'ı iyi değilse
Nafile;
Ne kendi
n ne de siyretin görünür.
edit post

0 Yorum Yapılmış Diğer Sabahlar Gibi İçin

Yorum Gönder

Sevgili Okuyucu!
Burada yazılanların tamamı birbirimize kimi zaman buruk kimi zaman ise hoşça vakit geçirtmek ve geçirmek arzusu ile yazılmış hikayelerden öte bir şey değil. Bu dünya yolculuğumuzda birbirimize hikayeler anlatıyoruz. Beğenenler birlikte yürümeye devam ediyorlar. Amaçsa bir farkındalık yaratarak önümüzden geçenleri görebilmek. Bakmakla Görmek arasındaki derin farkı vurgulamak veya izah etmeye çalışmak gücümüzce.Söylediklerimin altındaysa paylaşma arzusundan gayri hiç bir şey yok.

Yüzünüz hep ışığa ve sevgiye doğru olsun.

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

© Petit Prince Template by Petit Prince For Petit Prince Blog